ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/2022
ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΚΙΝΗΤΑ 6.156.375 7,38
ΔΑΝΕΙΑ 9.713.095 11,64
ΜΕΤΟΧΕΣ 8.506.557 10,20
ΟΜΟΛΟΓΑ 16.535.184 19,82
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3.777.493 4,53
DGF 5.761.811 6,91
MONEY MARKET FUNDS 9.009.416 10,80
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΚ 191.876 0,23
ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 263.338 0,32
ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 726.800 0,87
ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 291.583 0,35
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 22.499.469 26,97
ΣΥΝΟΛΟ 83.432.997