ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Το Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας Μελών της Π.Ε.Ο., εγγράφτηκε στο μητρώο του
  Εφόρου Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών στις 7 Δεκεμβρίου 2009 (Αριθμός
  Εγγραφής Τ.Π 3017, Α.Φ.Τ 18003580Ο)  και ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του
  την 1η Ιανουαρίου 2010, με την συνένωση 14 μικρών Ταμείων Προνοίας από όλες
  τις Συντεχνίες και με προικοδότηση περίπου 50 εκατομμύρια.

 

 • Το Ταμείο χρηματοδοτείται από πέραν των 580 Χρηματοδοτούσων Επιχειρήσεων
  και έχει στις τάξεις του πάνω από 8000 μέλη, από τα οποία τα 6109 είναι ενεργά.

 

 • Το Ταμείο στήριξε τα μέλη του, στη μεγαλύτερη πρόσφατη κρίση της Κυπριακής
  Οικονομίας πληρώνοντας την τετραετία 2013-2016 που αποχώρισαν από το
  Ταμείο, κύρια λόγω τερματισμού απασχόλησης, σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ.

 

 • Στο ξεκίνημα του 2018 οι λογαριασμοί των εισφορών των μελών του Ταμείου,
  ήταν πιστωμένοι με €59.611.204, ενώ με την ολοκλήρωση του 2018 οι μερίδες
  των μελών του Ταμείου έκλεισαν στα €63.944.803.

 

 • Η Διαχειριστική Επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των κεφαλαίων
  του Ταμείου, για να μπορούν τα μέλη με την αφυπηρέτηση τους να αποκτήσουν
  το Ταμείο τους χωρίς οποιεσδήποτε απώλειες.

 

 • Ακολουθεί συνετή και όχι επιθετική Επενδυτική Πολιτική, επιλέγοντας
  επενδύσεις χαμηλού ρίσκου για να μην μένει το Ταμείο εκτεθειμένο σε μεγάλους
  κινδύνους.

 

 • Ακολουθεί τους κανόνες της πλήρους διασποράς ώστε να διασφαλίζεται η αρχή
  της συνετής κατανομής του επενδυτικού ρίσκου.

 

 • Υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις εργασίες του Ταμείου, προσφέροντας στα μέλη
  του τη δυνατότητα για 24 ώρες το 24ωρο, για 365 μέρες το χρόνο και αφού
  ζητήσουν και αποκτήσουν κωδικό, με τον προσωπικό κωδικό τους να
  ενημερώνονται τόσο για τους λογαριασμούς των εισφορών τους, όσο και για
  τους λογαριασμούς των δανείων τους.

ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ