Το Ταμείο ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2010 με την συνένωση 14 μικρών Ταμείων Προνοίας από όλες τις Συντεχνίες και με προικοδότηση περίπου 50 εκατομμύρια.

 

Μέχρι το 2012 το Ταμείο είχε συνεχή ανάπτυξη, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2012, οι λογαριασμοί των μελών  να είναι πιστωμένοι με  €62.392.545.

 

Μετά τα πρωτοφανή γεγονότα του 2013, που για πολλούς ήταν αδιανόητα, το Ταμείο άντεξε με μικρή υποχώρηση στο τέλος του 2013  στα €60.090.179, ενώ στο τέλος του 2014 έκλεισε με €56.354.617 λόγω μαζικών αποχωρήσεων των μελών. Το 2015 ολοκληρώθηκε με σταθεροποίηση του Ταμείου στα  €56.227.677.

 

Το 2016 ήταν χρονιά ανάπτυξης του Ταμείου αφού μετά από το συμψηφισμό των δανείων των μελών, που αφορούσε δάνεια ύψους €6.110.890, το Ταμείο έκλεισε στα €52.683.666. Αυτό σημαίνει πως, όταν ληφθεί υπόψη ο συμψηφισμός των δανείων, οι μερίδες των μελών αυξήθηκαν το 2016 κατά €2.566.879.

 

Η πιο εντυπωσιακή ανάπτυξη του Ταμείου έγινε το 2017, αφού οι μερίδες των μελών στις 31/12/2017 έκλεισαν στα €59.611.204. Αυτό σημαίνει πως οι μερίδες των μελών αυξήθηκαν το 2017 κατά €6.927.538, ή κατά 13,15%. Η αύξηση αυτή είναι εντυπωσιακή και είναι η μεγαλύτερη που επιτεύχθηκε από το 2010, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ταμείο.

 

Στο ξεκίνημα του 2018, οι λογαριασμοί των εισφορών των μελών του Ταμείου, ήταν πιστωμένοι με €59.611.204, ενώ με την ολοκλήρωση του 2018 οι μερίδες των μελών του Ταμείου έκλεισαν στα €63.944.803. Αυτό σημαίνει πως οι μερίδες των μελών αυξήθηκαν το 2018 κατά €4.333.599, ή κατά 7,27%. Η αύξηση αυτή είναι πολύ σημαντική και έρχεται να συνεχίσει την ανοδική πορεία του Ταμείου που ξεκίνησε από το 2015, μετά από την κρίση της Κυπριακής Οικονομίας.