Τα αποτελέσματα του Ταμείου από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, είναι μόνο θετικά και η κατανομή τους ανά έτος, είναι η ακόλουθη:       

ΕΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
2010 3,00%
2011 2,52%
2012 2,90%
2013 0,15%
2014 3,02%
2015 2,21%
2016 1,77%
2017 1,68%
2018 0,55%