Η Διαχειριστική Επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των κεφαλαίων του Ταμείου, για να μπορούν τα μέλη με την αφυπηρέτηση τους να αποκτήσουν το Ταμείο τους χωρίς οποιεσδήποτε απώλειες, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από απώλειες λόγω λανθασμένων επενδύσεων.

Είναι ακριβώς γι’ αυτό το λόγο που το Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας μελών της ΠΕΟ, ακολουθεί συνετή και όχι επιθετική Επενδυτική Πολιτική, επιλέγοντας επενδύσεις χαμηλού ρίσκου για να μην μένει το Ταμείο εκτεθειμένο σε μεγάλους κινδύνους.

Ακολουθεί τους κανόνες της πλήρους διασποράς ώστε να διασφαλίζεται η πιο πάνω αρχή. Είναι αυτή η διαχρονική πολιτική επενδύσεων που συνεχώς αναπτύσσει το Ταμείο αφού προσελκύει συνεχώς μέλη από άλλα Ταμεία Προνοίας.