Αρχική το ταμείο

το ταμείο

Το Ταμείο χρηματοδοτείται από πέραν των 580 Χρηματοδοτούσων Επιχειρήσεων και έχει στις τάξεις του πάνω από 8000 μέλη, από τα οποία τα 6109 είναι ενεργά. Το Ταμείο στήριξε τα μέλη του, στη μεγαλύτερη πρόσφατη κρίση της Κυπριακής Οικονομίας πληρώνοντας...
Το Ταμείο ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2010 με την συνένωση 14 μικρών Ταμείων Προνοίας από όλες τις Συντεχνίες και με προικοδότηση περίπου 50 εκατομμύρια.   Μέχρι το 2012 το Ταμείο είχε συνεχή ανάπτυξη, με αποτέλεσμα στο τέλος του...
Τα αποτελέσματα του Ταμείου από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, είναι μόνο θετικά και η κατανομή τους ανά έτος, είναι η ακόλουθη:        ΕΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2010 3,00% 2011 2,52% 2012 2,90% 2013 0,15% 2014 3,02% 2015 2,21% 2016 1,77% 2017 1,68% 2018 0,55%